Er du mye på farten?

Vet du at dersom du er på reise i mer enn 6 timer og
avstand er mer enn 15 km fra arbeidsplassen,
så kan du heve diettgodtgjøerelse med kr 280,00?